Nyheder

Skræddersyet fremstilling af en foldnings-/skæreskæringslinje til en 15 tons mekanisk presse

Presse mécanique EMG 15T équipée d’une ligne de pliage/découpage de connecteurs pour l’électronique 

Cette ligne de pliage/découpage de connecteurs pour l’électronique, sur presse mécanique 15t, est le résultat d’un développement sur mesure, adapté aux contraintes de notre client. Après analyse du cahier des charges par notre bureau d’étude intégré, nous avons proposé une solution complète et clé en mains. 

Cette presse spéciale est équipée avec : 
• Un dérouleur de bandes (connecteurs déjà formés), avec enrouleur du papier de protection intégré
• Un amenage pneumatique à pinces, à cadence et précision élevée
• Un outillage de pliage et découpage du connecteur (élément fourni pour le client)
• Les couleurs demandées par le client (vert et gris)

La réception de la ligne a été faite dans notre atelier. La mise en production de cette presse mécanique 15T avec ligne de pliage/découpage a été effectuée pendant plusieurs heures afin de valider la précision, la répétabilité et la cadence de travail.

EMG 15T mekanisk presse udstyret med en bøjnings-/skæreskæringslinje til elektroniske konnektorer 

Denne bøjnings-/skærelinje til elektroniske stik på en 15t mekanisk presse er resultatet af en skræddersyet udvikling, der er tilpasset vores kunders krav. Efter analyse af specifikationerne af vores integrerede designkontor foreslog vi en komplet nøglefærdig løsning. 

Denne specielle presse er udstyret med : 
- En afvikler (allerede formede stik) med integreret beskyttelsespapirspole
- En pneumatisk griberføder med høj hastighed og præcision
- Et værktøj til at bøje og skære stikket (leveres af kunden)
- De af kunden ønskede farver (grøn og grå)

Modtagelsen af linjen blev udført på vores værksted. Produktionsopstarten af denne 15T mekaniske presse med bukke-/skærelinje blev udført i flere timer for at validere præcisionen, repeterbarheden og arbejdshastigheden.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Lien : Voir la vidéo